Όταν Υπουργός Παιδείας δηλώνει...

minister DPESS 2019